OurStories.cz ~ naše povídky » Ochranca srdca - Kapitola 5.Ochranca srdca - Kapitola 5.Nevhodný návrh alebo nepríjemné prekvapenie?

Kapitola 5.

Keith mal vždy veľmi ľahké spanie. Možno boli na príčine roky tvrdého výcviku, alebo jeho postavenie. Ako zeman klanu predsa zodpovedal za svojich ľudí. Jeho úlohou bolo chrániť ich. Nech to však spôsobilo čokoľvek, náhle otvoril oči prebudený tichý šuchotom. Keďže mu v náručí stále spočítalo to dievča, nemal voľný prístup k svojmu meču. Ale vlastne ho ani nepotreboval.

Sotva o okamih neskôr si uvedomil, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Angličania, nech ich akokoľvek nenávidel, predsa len neboli všetci hlúpi. A nikto z nich by nevydal ani jediného zbytočného hláska, ak ich chcel zabiť. To iné nohy rušili pokoj zoschnutých listov. S pokrútením hlavy zavrel oči, čakajúc, k čomu sa žena odhodlá.

Namiesto konania sa však neustále prechádzala okolo. A hluk, ktorý pri tom vyludzovala, by počul aj hluchý.

„Myslíte si, že je múdre prechádzať sa pomedzi bojovníkov a rušiť ich spánok?“

Začul, ako sa trhla, no nijako to neprejavil. „Och, ty diabol! Či som sa ťa len zľakla!“ skríkla naňho šeptom. Najskôr všetkých pobudí a potom šepká. Pochabá Angličanka!

„Nemusíte šepkať. Jediný, koho sa vám ešte nepodarilo prebudiť, je vaša neter.“

Bol presvedčený, že ho nič neprekvapí. Ale to, čo vykonala tá žena, ho dostalo. Hoci ju počul, nevidel ju – až dovtedy, kým mu k hrdlu nepriložila dýku, ktorú zobrala ani bohvie kde.

„Prečo je moja neter s tebou, Škót?“

S otráveným povzdychom - tak, aby bol čo najďalej od čepele dýky - sa vymotal z tartanu, snažiac sa ju neprebudiť. Potrebuje odpočívať.

Svetlo pomaly začínajúceho dňa mu poskytlo dostatočný obraz o dianí okolo neho. Hoci Merill s Colinom stále ležali zabalení vo vlastných tartanoch, vedel, že nespia. Žiadny Škót nezažmúri oka, keď okolo neho pochoduje Angličanka. A k tomu na anglickej pôde. No viac ako svojich bojovníkov sa upriamil na ženu pred sebou. Hoci v ruke zvierala rukoväť dýky, necítil sa ohrozený. Jediný pohybom by ju mohol obrať o jej smiešnu zbraň. Ale prečo to robiť, keď ešte netuší, čo od neho žiada?

„Čo chceš, žena?“ vyzval ju, keď nejavila známky, že by niečo chcela vysloviť.

Takmer sa usmial, keď sa naňho zamračila. „Moja neter je nevinné mladé dievča! Kto ti dal právo brať ju k sebe na lôžko? Zneuctil si ju!“

„Keby ste bola muž, už tu nestojíte.“ V hlase mal takmer posvätný pokoj, no v tvári mračná hnevu. Keď Kenna zbadala jeho pekelný výraz, takmer o krok ucúvla. Len hrdosť ju udržala na mieste.

„Tak prečo ležala pri tebe?“

Keith sa zhlboka nadýchol. „Pretože jej bola zima.“

Kenne odrazu v hlave skrsla spásonosná myšlienka. „Mohol si jej dať inú prikrývku, alebo ju preniesť k ohňu.“

Ani trochu sa mu nepozdávalo, kam hovor začal smerovať. Vôbec tej ženštine nemal odpovedať. Aj tak by jej ako žene nemal niečo vysvetľovať. A rozhodne nie niečo, čo je také očividné.

„Toto bolo jednoduchšie,“ odvrkol nevľúdne, otočiac sa na päte. Tým to preňho skončilo. A hoci by privítal ešte pár hodín spánku, vybral sa radšej smerom, kde tušil potôčik, v ktorom sa ešte večer omýval. Neurobil však ani dva kroky, keď sa tá žena opäť ozvala.

„Ako jej jediná príbuzná na tomto mieste požadujem, aby si si ju zobral za manželku,“ prehlásila úplne pokojne.

Keith sa okamžite otočil čelom k nej, no nič nepovedal. Nedokázal vysloviť jediné slovíčko. A podľa strnulosti tiel svojich druhov poznal, že sú na tom podobne. Bol ohromený. Doteraz mu svoje dcéry núkali zemani iných klanov Vysočiny – všetko čestní muži –  v nádeji, že získajú takého mocného spojenca, akým McCadenovci bezpochyby boli. Všetky odmietol. Bol si dobre vedomý povinnosti raz sa oženiť a priviesť do klanu syna z vlastnej krvi ako svojho nástupcu. Zobrať si dobrú škótsku devu – to mu prízvukovala jeho matka, kým sa odobrala na večnosť. Škótsku, nie anglickú. A rozhodne nie vtedy, keď mu ju ponúka žena!

„Nevezmem si ju.“ V hlase mal síce pokoj, no necítil sa tak. Zaskočilo ho to ako už dávno nič. Kde vôbec táto žena berie tú odvahu niečo mu prikazovať alebo nakazovať?

Kenna sa na jeho odpoveď ani nepomyslela. „Ak nie ty, tak jeden z tvojich druhov.“

Keith sa úplne nevyberane zasmial. Z plna hrdla. „Prečo by to robili? Merill je zasľúbený Colinovej sestre. A Colin je tomu dievčaťu bratanec.“

Na ženinej tvári pobadal prekvapenie. „To je... syn mojej drahej... sestry? Žije ešte Ailsa?“ vyzvedala koktavo.

„Spýtaj sa Colina, je to jeho matka.“

Kenna sa takmer neovládla a niečím ho ovalila. Celé dlhé roky prežité na nenávidenej anglickej pôde sa jej cnelo za domovom. Za voľnosťou jej milovanej Vysočiny, za rodinou a priateľmi. Ako však mohla byť taká pochabá, že zabudla na povahu škótskych bojovníkov? Bože, ako jej vždy vadila tá ich svojhlavosť! A tiež... Nie! Pokrútila hlavou. Musí ho presvedčiť. Je to jediná nádej pre jej dievčatko.

„Tak si ju predsa len zoberieš ty,“ zopakovala pokojne.

Keith pevne zovrel sánky. „Prečo by som si ju mal zobrať? Je to Angličanka.“

„Pretože len Škót je schopný ochrániť jej život. Je v nebezpečenstve.“

Pristúpil k nej o jediný krok, aby sa jej mohol spriama pozerať do očí. Ani nevedel, prečo to vlastne urobil. Len sotva tam môže nájsť dôvod tohto smiešneho hovoru. Prečo by sa mal nechať nútiť oženiť sa s niekým, koho si sám nevybral?   

„Čím je taká výnimočná, že žije v nebezpečenstve? Ani jej teta mi to nevedela objasniť.“

Kenna sa naňho mierne zamračila. „Jej otec bol predsa jeden z najbohatších barónov. No po jeho smrti jeho majetky nemajú osoh. Aj napriek tomu to všetko má nesmiernu cenu. A Elyon označil ako svoju dedičku v závete. Preto je v ohrození jej život. Každý dostatočne chamtivý anglický šľachtic ju bude chcieť získať pre seba. Rovnako ako Milles de Creayon. Len čo by pred oltárom povedala áno, zabil by ju.“

Keď vypovedala aj posledného slovo tej strašnej pravdy, cítila sa o niečo ľahšia. Ani Elyon sa nesmela zveriť. Hlavne jej nie. Vedela, aké majetky podedila po otcovi. Ale ani v najmenšom netušila, že by ju de Creayon bez milosti zabil aj pred zrakom ctihodného otca Benedicta, ktorý ich mal oddať do zväzku manželského. No keby si ju zobral tento Škót, bola by žila. Ochraňoval by ju, vážil by si ju a nikdy by ju nezabil, ani na ňu nevztiahol ruku.

Pozdvihla zrak opäť naňho. Tváril sa, akoby mu niekto do vína nalial skysnuté kozie mlieko. Ale nezúril. V duchu si dovolila zaradovať sa.

„Nemôžem si ju vziať za ženu.“

Bože, ten muž bol ako kukučka. Tá tiež dookola kukala to isté. „Povedz jediný dôvod, prečo by nemohla byť tvojou manželkou. Jediný rozumný!“ vystríhala ho.

Pretože by sa musel vzdať Edith! Bol príliš zásadový na to, aby si držal milenku, keď bude mať manželku. Vlastne pomýšľal na svadbu práve s ňou. Ona bola poslušná, škótska žena bez nepriateľov, nikdy nestrkajúca nos tam, kde nemá. Bola všetkým tým, čím nebolo to anglické dievča. A jednako... keď ju videl, túžil po nej väčšmi než po Edith. Ale... Nie! Nemohol by s ňou žiť. Už len preto, že chcel pokojný život. A ona by ho zaiste nechcela. Dala to jasne najavo. Nenútil by ju k obradu násilím...

„Pretože by nedala svoj súhlas,“ prehlásil. Nikdy predtým nehľadal takéto výhovorky. To dievča ho ženie na pokraj jeho počestnosti!

Zbabelec! kričala naňho v duchu Kenna. Prečo si proste neprizná, že by nevedel, čo si s ňou počať?

„Tak počúvaj, ty tvrdohlavý Škót, ja ťa nebudem....“ Nedokončila. Ani nemohla, pretože zrazu mala na perách jeho ťažkú ruku, ktorá jej bránila v rozprávaní. Už-už sa hotovala, že ho pohryzie, keď jej naznačil, aby bola ticho.

Keith napínal uši čo to išlo. Hoci tá žena zvyšovala hlas, zdalo sa mu, že počuje niečo iné. Bolo to tichučké a viackrát za sebou. Bol si istý, že ktokoľvek iný by nič nepočul. Ale on áno. A to niečomu pripomínalo... nohy nepriateľa prepletajúceho sa porastom až k nim.

Sústredil sa ešte viac, pohľad uprúc na stále spiacu dievčinu. Nevedel presne určiť, koľko ich prichádza. Ale muselo to byť viac ako ich. Niekoľkonásobne ich prevýšili. Pretože ak by to tak nebolo, dokázal by rozoznať ich počet.

Pozrel na svojich druhov. Obaja už stáli na nohách s tasený mečmi a ticho načúvali šumom lesa. Cítil sa rozpoltený. Prevaha preňho nikdy veľa neznamenala. A prevaha Angličanov? Tí psi by museli byť v tisícovom pošte, aby vôbec zaváhal pred vyvolaním boja. Lenže teraz tu nebol sám. Mal so sebou dve ženy, ktoré chcú oni uniesť späť na zomierajúci hrad. A to nemôže pripustiť. Voliť útek mu prišlo nečestné, ale... ak nechce ohroziť ani jednu zo žien...

„Merill,“ pretisol cez zuby potichučky.

Druhý muž naňho spýtavo zodvihol zrak. Rukami mu naznačil, aby pozháňal dokopy ich veci. Ihneď pochopil a bez zaváhania sa do toho pustil. Nerozumel tomu, ale len dovtedy, kým nepostrehol Keithov pohľad upretý na stále spiacu dievčinu. Poznal ho už priveľmi dlho a priveľmi dobre, takže dokázal zistiť, o čo ide. Možno si to ani neuvedomoval, ale tá dievčina ho očividne priťahovala. A nielen to. On sa o ňu obával! Ak ho ani táto nedostane do chomúta, tak už žiadna.

Keith zložil žene z úst ruku. Skôr ako sa stihla začať vypytovať, pošepol: „Našli nás.“

Viac jej nebolo treba. Ihneď zbledla... a roztrasene sa vybrala smerom k neteri. No namiesto toho, aby ju zobudila, ju len ticho pozorovala. V ruke opäť zvierala ten svoj krížik. Keď sa prežehnala, bolo to jasné – modlila sa.

„Colin,“ kývol na tretieho muža a následne na koruny stromov.

Nebolo ho potrebné dvakrát pobádať. Meč vrátil na pôvodné miesto a tichučko ako myška sa vyšvihol do koruny najbližšieho stromu. A stratil sa v nej ako tieň. Colin bol možno mladý a ešte neskúsený, ale ak išlo o stopovanie a nenápadnosť, nepoznal súpera. On ich odláka.

Keith rýchlo potriasol hlavou. Len chvíľku sa zamýšľal nad tým, čo urobí s dievčaťom. Hoci dokázala jazdiť naozaj rýchlo, nemal to srdce, aby ju opäť k tomu nútil. Radšej ju ponesie jeho kôň. A Merill si to myslel tiež, pretože jej koňa si uviazal za svojho. Žena, ktorá mu už prestala pripomínať svoje meno, práve vysadala na svojho hnedáka. Už ostal len on.

Najrýchlejšie ako vedel prinútil Diabla postaviť sa blízko ležiacej postavy. S povzdychom sa k nej sklonil a nešetrne ňou zatriasol. Okamžite sa posadila a vyzerala zmätene. Akoby nevedela, kde je. No to sa rýchlo zmenilo. Poznal to podľa toho, že sa zamračila. Očividne ho nemá o nič radšej ako keď odchádzali z toho domca. Škoda len, že to nebolo viac vzájomné.

„Ty prekliaty Škót, to stále...“ Nenechal ju dohovoriť. Takto by zobudila polovicu Anglicka!

Rukou jej zakryl ústa. Snažil sa nepremýšľať o tom, aké sú mäkké a príjemné na dotyk. „Našli nás. Musíme rýchlo odísť.“ Viac jej hovoriť nebude.

Rýchlo si ju vyšvihol do náručia a ešte zabalenú v tartane ju obkročmo vysadil na chrbát svojho žrebca. Stalo sa to tak rýchlo, že nestihla odporovať. No svoju nespokojnosť dávala veľmi okato najavo. Snažila sa naňho mračiť. Ale vyzerala pri tom ako nahnevané mačiatko so zlepenými očami.

Vyšvihol sa za ňu a vyrazil vpred. Cítil, ako sa oňho oprela celým chrbtom. Následne potichu zasykla od bolesti. Bože zatrať ho, alen z toho dotyku mal hneď telo ako v ohni. Známe sladkobôľne muky mu zachvátili slabiny. V tomto momente bol rozhodnutý si to svojhlavé dievčisko zobrať hoci aj za ženu, len aby ju mohol mať. Lenže skôr, ako svoje plány zavrhol, začul za sebou ostrý hvizd. Ihneď vedel kto to bol a prečo. Ale nestihol už nič urobiť, pretože vtedy mu plecom prešla ohnivá bolesť.

Kapitola 4. ¦¦ Kapitola 6.


Prekvapenie! Keďže som mala voľný večer, niečo som napísala. Plánovala som napísať len kratučký kúsok a namiesto toho mám kapitolu s takmer 1900 slovami. Moja hlava je občas veľmi... kreatívna. Tak dúfam, že vás to poteší.

S pozdravom vaša Lili :)Sdílet Sdílet

Diskuse pro článek Ochranca srdca - Kapitola 5.:

7. Texie admin
27.09.2013 [21:44]

TexieVypadalo to tak nadějně, že by si dal říct a ty ho takhle zákeřně zezadu necháš sejmout. Emoticon

6. blotik přispěvatel
31.03.2012 [22:21]

blotikJak už jsem řekla, je to strašné s tebou a chci další kapitolku. Je to prostě úžasné a napínavé. (A to je teprve 5. kapitolka, že jo.)
Emoticon Emoticon

5. Hejly přispěvatel
31.03.2012 [21:27]

Hejly Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

4. semiska přispěvatel
29.03.2012 [23:33]

semiskaOu, raněný Keith bude jistě potřebovat ošetřit a kdo jiný než Elyon by mu ho měla dát? Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Kenna je správná ženská, která umí Keitha pořádně spražit. Emoticon Emoticon Skvělý, moc se ti to povedlo, šikulka! Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

3. Eibie
29.03.2012 [22:45]

Bohovia drahí, tí chlapi! Emoticon Oni sú vážne jeden ako druhí. Emoticon No nič, musíš pekne krásne písať rýchlo ďalej, bo som sa riadne namotala. Emoticon Takže šup, šup, trénuj prsty. Emoticon

2. voldy přispěvatel
29.03.2012 [18:51]

voldyCo sa mu stalo??? zije vsak??? ta kenna je uzasna... dokonala ja ju zboznujem =D ja nechapem ako mozes napisat nieco taketo ale fandim ti aby sa ti nieco taketo podasrilo v 6. kapitole a to co najskor lebo veeeelmi chcem vediet ako to bude pokracovat... a naoooozaj netyraj nas prosiiiim dalsiuuu Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon Emoticon

1. Nerissa přispěvatel
29.03.2012 [6:36]

NerissaKeith má bebí! No výborně, jako by nestačilo, že už takhle je protivnej. Teď má další důvod býr na Elyon hnusnej. A jestli jí to bude vyčítat, tak už nebude mít nejmenší šanci, abych si ho oblíbila! Emoticon
Fandím Edith! Jen ať si toho bručouna nechá! A Elyon by stejně určitě řekla ne...
Moc pěkná kapitola. Těším se na další. Emoticon Emoticon Emoticon

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile22.gif./] [.smile25.gif./] [.smile10.gif./] [.smile17.gif./] [.smile19.gif./] [.smile08.gif./] [.smile06.gif./] [.smile01.gif./] [.smile34.gif./] [.smile33.gif./] [.smile41.gif./] [.smile18.gif./] [.smile16.gif./] [.smile11.gif./] [.smile24.gif./] [.smile23.gif./] [.smile40.gif./] [.smile32.gif./] [.smile35.gif./] [.smile07.gif./] [.smile09.gif./] [.smile38.gif./] [.smile36.gif./] [.smile31.gif./] [.smile04.gif./] [.smile03.gif./] [.smile12.gif./] [.smile15.gif./] [.smile20.gif./] [.smile27.gif./] [.smile29.gif./] [.smile02.gif./] [.smile05.gif./] [.smile30.gif./] [.smile37.gif./] [.smile39.gif./] [.smile42.gif./] [.smile28.gif./] [.smile26.gif./] [.smile21.gif./] [.smile14.gif./] [.smile13.gif./]Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?


Stmívání.eu...další zajímavé stránky Toto může být i váš web.
Jak přidám povídku? poslední články
poslední komentáře


Kdo je tu z členů? Klikni!